به گزارش افکارنیوز، در اعتراض به جلوگیری دولت بختیار از ورود امام خمینی(ره) به کشور، در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۵۷ حدود چهل نفر از روحانیون مبارز و انقلابی، در مسجد دانشگاه تهران تحصن کردند و شرط پایان این تحصن را بازگشت حضرت امام عنوان نمودند. حضرات آیات سید محمد حسینی بهشتی، مرتضی مطهری، عطاءاللَّه اشرفی اصفهانی، سید محمود طالقانی، محمدجواد باهنر، سید علی خامنه‏ ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد امامی کاشانی، محمد یزدی، علی مشکینی، محمد صدوقی و… از جمله متحصنین بودند.

در روز ۱۱ بهمن نیز آیات عظام گلپایگانی و همچنین مرعشی نجفی در جمع آنان حضور یافتند؛ این تحصّن مورد حمایت و استقبال شدید مردم و مراجع تقلید واقع شد و در نهایت شرایطی را به وجود آورد که بالاخره دولت بختیار را مجبور ساخت به بستن فرودگاه‏ها پایان بخشد و اجباراً قدمی دیگر به عقب رود. تصاویری از این تحصن روحانیون و دانشجویان در دانشگاه تهران جهت ورود امام خمینی به ایران تقدیم می گردد:

تحصنی برای بازگشت امام+تصاویر

آغاز تحصن روحانیون و دانشجویان در دانشگاه تهران جهت ورود امام خمینی به ایران

تحصنی برای بازگشت امام+تصاویر

آغاز تحصن روحانیون و دانشجویان در دانشگاه تهران جهت ورود امام خمینی به ایران

تحصنی برای بازگشت امام+تصاویر

تحصن روحانیون در مسجد دانشگاه تهران در بهمن ۱۳۵۷