به گزارش افکارنیوز، حجتالاسلام سیدمهدی موسوینژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی درباره حکم انفصال از خدمت دو تن از نمایندگان مجلس که توسط هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده است، گفت: این هیئت نه تنها نمایندگان مجلس بلکه هیچکس دیگر را نمیتواند از خدمت منفصل کند. وی با تأکید بر اینکه تنها دستگاهی که میتواند چنین حکمی صادر کند دستگاه قضا است، ادامه داد: اینگونه تصمیمات تداخل در کار قوه قضاییه است و اگر دولت مستندات و مدارکی در این باره دارد باید آن را به دستگاه قضایی بدهد تا این دستگاه به محاکمه متخلفان پرداخته و حکم صادر کند. موسوینژاد گفت: صدور حکم از سوی یک دستگاه دولتی نه در شأن دولت و نه در دایره اختیارات او است.