به گزارش افکارنیوز، مواجه با واقعیت باعثشد، تعداد زیادی از نیروهای درجه‌دار و افسران ارتش، در طول نهضت انقلاب اسلامی، به جای مقابله با توده‌های مردم، به صف انقلابیون بپیوندند.

در یکی از گزارش‌های ساواک در این رابطه آمده است: «برابر اطلاع تلفنى یکى از کارکنان روزنامه اطلاعات که خود را از میهن‏‌پرستان و شاه‌دوستان واقعى[دانست] اظهار نمود: تعداد زیادى نامه با امضاهاى بی شمارى به‌دفتر روزنامه اطلاعات رسیده است که خود را سربازان، افسران و درجه‌‏داران مجاهد نامیده و نوشته‏‌اند می‌خواهیم که اعلام همبستگى را با نهضت خمینى در روزنامه به‌چاپ به‌رسانند، لیکن من و تعدادى از همکارانم جلوی این کار را گرفته‏ ایم اما ممکن است همین نامه‏‌ها به‌روزنامه کیهان و آیندگان برسد و آنان با تفسیر آنها را در روزنامه به‌چاپ برسانند. لذا ضروریست از طریق دولت به‌کلیه مسئولین جراید گفته شود از چاپ این قبیل مطالب بدون اساس و خلاف واقعیت در روزنامه‏ ها خوددارى کنند.»