به گزارش افکارنیوز، دادگاهی در آمریکا بلا انتقاد از توافق پیشتر حاصل شده بین مقامات آمریکا و شرکت فوکر در ارتباط با نقض قوانین تحریمهای ضدایرانی، خواستار جریمهای سنگینتر برای این شرکت هواپیمایی در هلند شد. منابع خبری مهرماه سال جاری از توافق بین مقامات وزارت دادگستری آمریکا و مسئولان شرکت فوکر برای حل و فصل مناقشات پیرامون تخطی این شرکت هلندی از قوانین تحریمهای خبر داده بودند. مطابق این توافق قرار شده بود شرکت هواپیمایی هلندی ۲۱ میلیون دلار جریمه بپردازد. به گزارش روزنامه آمریکایی والاستریتژورنال ریچارد لئون، قاضی دادگاه منطقهای آمریکا روز پنجشنبه حکم داد توافق بین شرکت فوکر و وزارت دادگستری هیچ تناسبی با تخلفات شرکت هلندی ندارد. وی ادعا کرد جریمه ۲۱ میلیون دلاری در نظر گرفته شده برای فوکر معادل سودی است که این شرکت به واسطه تخلفات مرتکب شده کسب کرده است. دفتر وزارت بازرگانی صنایع و امنیت آمریکا شرکت فوکر را به ۲۵۳ مورد نقض مفاد تحریمها علیه ایران و سودان و ارسال غیرقانونی تجهیزات هواپیمایی به این کشورها متهم کرده بود.