به گزارش افکارنیوز، اندیشکده آمریکایی «دفاع از دموکراسی‌ها» طی گزارشی تحت عنوان «ادامه رشد اقتصاد ایران با وجود بهای پایین نفت» نوشت: بر اساس طرح اقدام مشترک توافق شده بین ایران و گروه ۱ + ۵»، ایران به رشد اقتصادی خود با وجود کاهش شدید بهای نفت ادامه خواهد داد.

بر اساس این گزارش، کاهش بهای نفت اثری کافی برای شدت بخشیدن بر بحران اقتصادی که به واسطه آن ایران از میز مذاکرات دور شود، نخواهد داشت.

یافته‌های این اندیشکده نشان داده است که ایران موفق شده در ۳ سال اخیر با وجود تحریم‌های همراه با کاهش سریع صدور نفت و نیز ۲ سال عدم دسترسی به درآمدهای نفتی خارج از کشور، به سلامت از این مخمصه‌ها عبور کند. حال کاهش بهای نفت تاثیر به سزایی بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت.

به نوشته این اندیشکده آمریکایی، کاسته شدن از بهای نفت شاید ترمزی بر اقتصاد ایران ‌باشد و شاید دولت این کشور برخی طرح های عمرانی را کنار گذارد، اما ایران چنین شوک‌های نفتی ناگهانی را تجربه کرده و پیشتر نیز خود را با تاثیرهای دردناک کاهش صادرات نفت و ممنوعیت دسترسی به منابع مالی نفتی‌اش وفق داده بود.

«مارک دوبویتز» مدیر عامل اجرایی اندیشکده فوق در این باره گفت: «یافته‌های ما فرضیه این که کاهش بهای نفت باعثفشار بر ایرانیان شده تا رهبری این کشور بین سلاح هسته ای و سقوط اقتصادی یکی را انتخاب کند در چالش قرار دارد.»

دوبویتز در خاتمه گفت:طرح اقدام مشترک به ایران کمک کرد تا از بحرانهای اقتصادی رهایی یابد و هر گونه تمدید احتمالی در مذاکرات نیز اقتصاد مقاومتی ایران و نیز سختگیری های هستهای این کشور را تقویت خواهد داد.