به گزارشافکارنیوز، قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توطئه‌های نفتی آمریکا و عربستان علیه ایران، گفت: توطئه و جنگ نفتی که علیه ما آغاز شده، حداقل سه بعد دارد، یکی بعد تحریم خرید نفت از ماست، دومین بعد آن پائین آوردن قیمت نفت است و سومین بعد آن تحریم بانک مرکزی ما است که باعثمی‌شود نتوانیم پول همان مقدار نفتی را که می‌فروشیم، وارد کشور کنیم.

جعفری ادامه داد: توطئه‌های نفتی علیه ما به خاطر این است که جایگاه انقلاب اسلامی و نقش اثرگذار ایران در منطقه و جهان حالتی غیرقابل گذشت و استراتژیک پیدا کرده و آنها می‌دانند ایران توانسته بدون اینکه هزینه‌ بسیار زیادی را پرداخت کند، پیام‌هایی مانند خدامحوری، استقلال‌خواهی و ظلم‌ستیزی را که مخالف با فطرت آنهاست به دنیا صادر کند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: آمرکا و غرب معتقدند اگر انقلاب اسلامی نبود امروز عده‌ای در کنار کاخ سفید شعار مرگ بر آمریکا سر نمی‌دادند و به همین دلیل روشن است که برای مقابله با ما چنین توطئه‌هایی را انجام دهند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس و برخی از کشورهای منطقه از آنجایی که هیچ ریشه‌ای در مردم نداشته و اتکایی به مردم ندارند، به غرب و آمریکا اتکا کردند. این کشورها مصداق بارز کفر و نقطه مقابل قرآن هستند، اینها برای حفظ حاکمیت دو روزه خودشان به دشمنان اسلام دل بسته‌اند.

وی در تکمیل سخنان خود افزود: اگر قرار باشد در عربستان یک انتخابات حتی نیمه‌آزاد برگزار شود خانواده هزار فامیل آل‌سعود کنار خواهند رفت. در اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز چنین شرایطی وجود دارد، آنها بانی همه این مسائل را انقلاب اسلامی می‌دانند و به همین خاطر با همکاری دشمنان سعی می‌کنند با فشار اقتصادی ملت ما را تسلیم کنند و بین حاکمیت و مردم شکاف ایجاد کنند.

جعفری گفت: توطئه‌های نفتی را حتما می‌شود با همکاری مجلس و دولت از بین برد و بودجه کشور را طوری بست که اگر نفت هم نباشد اتفاقی رخ ندهد. با توجه سرمایه‌های علمی، انسانی و منابعی که در کشور ما وجود دارد، می‌توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.

وی افزود: دوستان ما در دولت نباید چشم به آن طرف آب بدوزند. غرب و آمریکا بارها ثابت کرده هیچ‌گاه راضی نیست ملت ما به رستگاری و آرامش برسند. دولت باید با اراده جدی راهکاری عملی برای مبارزه با این توطئه‌ها پیدا کند و با روش‌های جایگزین منابع به جای نفت در مقابل این تهدیدها بایستد مجلس هم حتما کمک خواهد کرد.

جعفری تاکید کرد: متاسفانه آنچه که ما فهمیده‌ایم این است که دوستان ما در دولت احساس می‌کنند از مذاکرات هسته‌ای چیزی درمی‌آید ولی مطمئنا چیزی از این مذاکرات عاید ما نخواهد شد، آنها باید با اراده‌ای جدی برای برون رفت از این مشکل راهی پیدا کند.

وی در خاتمه تصریح کرد: طبق برخی خبرها که ما شنیدهایم، قرار شده طرفین در مذاکرات هستهای در دو مرحله به توافق برسند که این خطرناکترین روش است. ما نباید توافق مبهمی داشته باشیم، غربیها نشان دادند توافقات مبهم را آنچنان به حاشیه میبرند که برنده خودشان باشند و بازنده آن ما باشیم.