به گزارش افکارنیوز، فیلیپ هاموند پس از دیدار با محمدجواد ظریف در مونیخ، این دیدار را سازنده توصیف کرد.