به گزارشافکارنیوز، فساد اخلاقی و اقتصادی در رژیم محمدرضا پهلوی چنان رشد سرطانی یافته بود که کمتر کسی از مدیران ارشد و مسئولان عالی رتبه وقت از این مفاسد مبری بودند.


سطح هزینه‌ها و ریخت و پاش‌های مقامات عالی دربار شاه گاهی چنان سر به فلک می‌زد که خود دستگاه فاسد رژیم نیز آن را به مقامات ذیربط گزارش‌ می‌دادند.

در یکی از این گزارش‌ها از هزینه‌های نخست‌وزیر رژیم صریحا و بی‌پرده به عنوان هزینه‌های " واقعا سرسام‌آور " یاد می‌کند.

در گزارش دیگری اشاره شده که در یک مملکت مسلمان، نخست‌وزیر از شدت شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی، توان تلفظ صحیح کلمات را ندارد.

به: ۳۴۲ تاریخ: ۱۳ / ۹ / ۲۵۳۵[۱۳۵۵]
از: ۲۰ ﻫ۲ شماره: ۶۲۱۱۴ / ۲۰ ﻫ۲۲

موضوع: هزینه‏‌هاى آقاى نخست‏‌وزیر

در چند ماهه گذشته هزینه میهمانی‌هاى خصوصى و ادارى نخست‏‌وزیر به قدرى افزایش یافته که واقعا سرسام‏‌آور مى‏‌باشد و در دو ماهه گذشته در هر هفته کمتر شبى بوده که چند نفر مهمان خصوصى نداشته باشد و یکى از اقلام بسیار کلان مخارج و هزینه کادو هدایا[ى] کریسمس مى‏‌باشد که براى دیپلمات‌هاى مقیم تهران و خبرنگاران خارجى و دوستان خصوصى فرستاده مى‏‌شود و براى مثال در چند هفته اخیر فقط ۷۰۰ کیلو خاویار از قرار کیلویى ۵۰۰ تومان کادو داده ش ده است.

نظریه / سه‌شنبه: گزارش قابل بررسى است. تاکستانى

نظریه / چهارشنبه: مراتب فوق مسبوق به سابقه مى‏‌باشد. ماجد


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

۱ در این میهمانی‌های خصوصی بعضاً رفتارهای قبیحی از رجال پهلوی سر می‌زد که باعثتعجب خارجی‌ها نیز می‌شد. در سند زیر یک مورد از این رفتارها آمده است.

به: ۳۴۲ تاریخ: ۲۹ / ۹ / ۳۵[۵۵]
شماره: ۶۲۱۵۵ / ۲۰ ﻫ۲۲
موضوع: آقاى نخست‏‌وزیر

در تاریخ ۲۷ / ۹ / ۳۵ از ساعت ۳۰ / ۲۰ الى ۳۰ / ۲۳ ضیافت شامى از طرف آقاى نخست‏ وزیر به افتخار نخست‏ وزیر بلغارستان در وزارت امور خارجه برپا گردید. آقاى نخست‏ وزیر در این میهمانى در اثر خوردن مشروب کمى حالت طبیعى نداشت و در سخنرانى که به زبان فارسى مى‏‌نمود در برخى جملات اشتباه مى‏‌نمود. من‌جمله در یک جا؛ به جاى " مسافرت شما " اظهار نمود " سفارت شما " و همچنین به جاى کلمه قابل ملاحظه گفته شد قبول ملاحظه و در حین اداى این جملات، معاون قسمت بازرگانى سفارت بلغارستان که به زبان فارسى آشنایى دارد نگاه تعجب‏‌آمیزى مى‏‌نمود.
نظریه سه‌شنبه: شنبه در این مهمانى شرکت داشته و شخصا شنیده است. تاکستانى
در پرونده ۶۲۴۲۳ بایگانى شود ۲۶ / ۱۲ / ۳۵
آقاى… ضمیمه شود ۱۵ / ۱۰

انتهای پیام/