به گزارش افکارنیوز، محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره تصمیم دولت و وزارت علوم درباره سازمان فضایی و منحل‌شدن آن، گفت: این سازمان منحل نشده است.

وی افزود: آنچه ما در وزارت علوم می‌دانیم این است که پژوهشکده فضایی که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت داشت با مسئولیت‌های خاص خود که بیشتر تحقیقاتی بود به این وزارتخانه بازگشته است.