به گزارشافکارنیوز، پایگاه مجازی«انتشارات یازهرا(صلوات الله علیها)»اقدام به انتشار عکسی از ایام پیروزی «انقلاب اسلامی» نموده است. در پایگاه مزبور، برای عکس مزبور، چنین توضیح نوشته شده:

این عکس، در روز ۲۰ یا ۲۱ بهمن ماه ۱۳۵۷ و در خیابان انقلاب، مقابل درب اصلی دانشگاه تهران برداشته شده است. آن روزها، خیابان انقلاب، در فواصل بسیار کم، این گونه سنگر بندی شده بود و مردمی که طی چند روز قبل، پادگان ها را تصرف کرده و مسلح شده بودند، در آن ها به پاسداری از انقلاب خود مشغول بودند که هنوز رسما به پیروزی نرسیده بود. این سنگرها تا هفته ها بعد از پیروزی انقلاب، همچنان پابرجا بودند و به پست های ایست - بازرسی تبدیل شدند. هسته اولیه بسیاری از «کمیته های انقلاب اسلامی»، در همین سنگرها تشکیل شدند.

عکس/ اولین پاسداران انقلاب