عبدالحسین روح الامینی از انتشار روزنامه "ملت ما" از روز دوشنبه خبر داد و گفت:پیش شماره این روزنامه همزمان با هفته دفاع مقدس و سالروز شکستن حصر آبادان در پنجم مهر ماه منتشر می شود و در ضمیمه آن ویژه نامه ای با هدف بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس به ملت ایران تقدیم خواهد شد.

صاحب امتیاز این روزنامه در پاسخ به سئوالی درباره رویکرد اصلی این روزنامه گفت: صیانت از اصول و مبانی انقلاب اسلامی؛ ارزشهای دینی؛ حقوق شهروندی و منافع ملی از مهمترین دغدغه های دست اندرکاران این روزنامه است.

وی خط مشی روزنامه را توجه به دغدغه های ملی و حقوق ملت، حق گرایی، اعتدال و انصاف نسبت به اشخاص و گروهها، رعایت اصول و اخلاق حرفه ای، نگاه مسئله محور و تحلیل فرایندی در جهت حل مسائل، استقبال از تضارب آرا و بازتاب اندیشه های نخبگان و صاحب نظران، بسترسازی و ایجاد فرصت برای مومنان و خانواده انقلاب اسلامی و نقد درون گفتمانی سیاست ها و رفتارها برشمرد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره ترکیب تحریریه روزنامه گفت: در طراحی تحریریه این روزنامه تلاش شده از روزنامه نگاران حرفه ای استفاده شود.