به گزارش افکارنیوز، او همچنین اظهار کرده است: متاسفانه اکنون وضعیت جامعه این‌چنین است که هرکسی بتواند، قانون را دور می‌زند، هر کسی بتواند مالیات نمی‌دهد و…که این دورزدن‌ها تقریبا یک فرهنگ شده است.

مرعشی در ادامه برشمردن عیوب جامعه ایران به زعم خود، مثالی را هم در مقابل مطرح کرده و می گوید: برای انجام ماموریتی به ژاپن رفتم و در آن زمان با مسئولان شهرداری توکیو برای شناخت کارکرد نظامات شهری و مدیریت شهری یک جلسه برگزار شد؛ من از مسئولین شورای آنجا پرسیدم که اگر کسی ساختمان غیرمجاز در ژاپن بسازد، چه برخوردی می‌کنید؟ آنها با هم بحثکردند و کارشناس‌هایشان نتوانستند جواب بدهند. بنابراین گفتند که ما باید با مشاور حقوقی مشورت کنیم چون تاکنون چنین موضوعی برای ما مطرح نشده است. فردای آن روز که آمدند با مشاورشان مشورت کردند و گفتند در قوانین ژاپن چنین موضوعی پیش‌بینی نشده است. من خیلی تعجب کردم و گفتم مگر می‌شود که برای ساخت غیرمجاز، مجازاتی در قانون پیش‌بینی نشده باشد که گفتند بله؛ از زمانی که اطلاعات ثبتی داریم، هیچ زمانی در ژاپن این اتفاق نیفتاده که کسی ساختمان غیر مجاز بسازد.*حسین مرعشی در سال ۸۸ و در بحبوحه فتنه نیز مقاله ای را در وبسایت شخصی خود منتشر کرد و طی آن مدعی شد «جمهوری اسلامی آفت زده است»!

مقاله ای که به نظر می رسد نه روشنگری های صورت گرفته پیرامون فتنه و نه محکوم شدن فعالان فتنه، نتوانسته است سبب رفع شبهه مرعشی شود و او همچنان هم معتقد است که در جامعه ای با آفات گسترده زندگی می کند.

سوگمندانه باید اشاره کرد که عددی از چهره های یک جریان خاص، در فرض خوشبینانه‌ی ما، نگاهی استمزاجی به فضای جمهوری اسلامی و جامعه ایرانی دارند. به این معنا که تعدادی نظر و آمار غیر قابل اثبات و غیر مستند نامکشوف را دستمایه قرار داده و همواره در نقد نظام و مردم به آنها ابتنا می کنند.

جالب آنکه آنها همین آمار را به کشورهای همیشه دوست داشتنی جریان خود مثل ژاپن، مالزی، آمریکا و چند کشور اروپایی نیز بصورت عکس نسبت داده و علی الدوام به یادآوری الگو بودن آنها می پردازند.

در همین زمینه می توان اشاره کرد که عمده خاطرات نقل شده از سوی مرعشی در گفتگوهای سیاسی وی یا مربوط به ژاپن و مالزی است و یا مربوط به فعالیت های اقتصادی.

وانگهی در ردّ ادعای طرح شده از سوی مرعشی مبنی بر ازدیاد خلاف قانون در ایران و مالیات ندادن عمده مردم نیز قابل بیان است که وی باید توضیح می داد نظراتش برگرفته از چه آمار رسمی و منتشر شده ای است؟!

از سوی دیگر او باید تضمین بدهد که نظر مقایسه ای اعلام شده مبنی بر اینکه «این موارد در برخی کشورها بسیار کم است» نیز بر اساس اسناد متقن و بدون خدشه ای از سوی او اعلام می شود.

چهره های یک جریان خاص حتی پا را از حیطه آمار غیر قابل اثبات نیز فراتر برده و کسانی مثل محمود سریع القلم در صحبت های خود عنوان می کنند که میزان «دروغگویی»! در ایران بیشتر از فلان کشور خارجی است!

علت اصرار جریان خاص بر سیاه نمایی و بد جلوه دادن تمامی منصه های ظهور و بروز مردم و جمهوری اسلامی، امریست که باید به اقتراح کارشناسان امنیتی و سیاسی گذاشته شود.

درباره خاطره مرعشی از ژاپن هم باید بیان کرد که زندگی در ایران که ممکن است گاهی چند ساختمان غیر مجاز در آن ساخته شود؛ یقیناً زیباتر و دوست داشتنی تر از زندگی در ژاپنی است که از زمان جنگ جهانی به این سو، در اشغال نظامی آمریکاست و مردم این کشور در مقابل تجاوز آمریکایی ها به نوامیسشان هیچ کاری نمی توانند، بکنند.

از باب کنایه اینکه، اگر برای ژاپنی ها ساخت و ساز غیر مجاز تعریف نشده؛ برای ایران و ایرانی هم اشغال و تجاوز دشمن بی معنیست.