به گزارش افکارنیوز، وقتی فریاد ظلم ستیزی و استقلال کشور از گلوی حضرت امام خمینی(ره) برخاست تمام آزادی خواهان با او همراه شدند. نوری در دل ملت قوت گرفت که داشت به فراموشی سپرده می شد.

همه یک صدا فریاد در هم پیچیده شدن طاغوت را فریاد می زدند و پشت امام بودند. روزهایی که کار ملت شده بود تظاهرات و مبارزه با ظلم. زن و مرد به خیابان می آمدند و به دنبال تحقق خواسته هایشان بودند.

تصویری که مشاهده خواهید کرد زنی است از خیل همان ملت که با حجاب انقلابی خود در حال تظاهرات است. این تصویر در بهمن ۵۷ و در یکی از خیابان های پایتخت به ثبت رسیده است.