به گزارشافکارنیوز،دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی از شامگاه گذشته برای بررسی آخرین وضع پدیده گرد و غبار وارد اهواز شده است، امروز در کنار مردم اهواز و در حالی گرد و غبار امروز این همانند روزهای گذشته بسیار شدید است، در کنار سایر مردم ولی بدون ماسک در راهپیمایی شرکت کرد.

دکتر سید حسن هاشمی که از سوی دولت ماموریت یافته آخرین وضع آلودگی هوای اهواز به علت بروز پدیده گرد و غبار را بررسی کند، شامگاه سه شنبه وارد فرودگاه اهواز شد.

وزیر بهداشت از طرف هیئت دولت و شخص رئیس جمهور ماموریت یافته، وضعیت آلودگی هوای استان خوزستان را از نزدیک بررسی و نتایج آن را به هیئت دولت برای تصمیم گیری نهایی اعلام کند.

هاشمی در ابتدای ورود به استان خوزستان با حضور در بیمارستان امام(ره) اهواز از بیماران این بیمارستان به خصوص بیمارانی که در اثر آلودگی ناشی از گرد و خاک هوای اهواز بستری شده بودند عیادت کرد و از نزدیک با روند درمان آنان آشنا شد.

از ابتدای هفته جاری، شهرهای مختلف استان خوزستان شاهد بروز پدیده شدید گرد و غبار است و در این مدت بارها مدارس و ادارات این استان تعطیل شده است. منشا این پدیده به گفته کارشناسان محلی است.