به گزارش افکارنیوز، " محمد جواد ظریف " وزیر امور خارجه کشورمان، به منظور دیدار با مقامات جمهوری آذربایجان و رایزنی درباره مسائل منطقه‌ای، شب گذشته از تهران عازم باکو شد.


گفتنی است سفر وزیر امور خارجه ایران به دعوت " المار محمدیاراف " همتای آذربایجانی وی انجام شده است.

" محمدجواد ظریف " قرار است امروز با " الهام علی اف " رییس جمهوری آذربایجان، " المار محدیاراف " همتای آذربایجانی خود و نیز دیگر مقامات بلند پایه این کشور دیدار و گفتگو کند.


وزیر امور خارجه کشورمان، به منظور دیدار با مقامات جمهوری آذربایجان و رایزنی درباره مسائل منطقهای، دقایقی پیش از تهران عازم باکو شد.
وزیر امور خارجه کشورمان، به منظور دیدار با مقامات جمهوری آذربایجان و رایزنی درباره مسائل منطقهای، دقایقی پیش از تهران عازم باکو شد.
وزیر امور خارجه کشورمان، به منظور دیدار با مقامات جمهوری آذربایجان و رایزنی درباره مسائل منطقهای، دقایقی پیش از تهران عازم باکو شد.
وزیر امور خارجه کشورمان، به منظور دیدار با مقامات جمهوری آذربایجان و رایزنی درباره مسائل منطقهای، دقایقی پیش از تهران عازم باکو شد.
وزیر امور خارجه کشورمان، به منظور دیدار با مقامات جمهوری آذربایجان و رایزنی درباره مسائل منطقهای، دقایقی پیش از تهران عازم باکو شد.