به گزارش افکارنیوز، اصغر جهانگیر در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که محمدرضا رحیمی در کدام بند اوین نگهداری می‌شود و آیا امکانات خاصی در اختیار او قرار گرفته است یا خیر؟ گفت: خیر. او مانند دیگر افراد در بند عمومی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا رحیمی و محکومان پرونده بیمه در یک بند هستند یا خیر؟ گفت: خیر اما ایشان در بند عمومی مربوط به محکومان مالی نگهداری می‌شود و از امکانات خاصی هم برخوردار نیست.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بازدید نمایندگان از زندانها صرفا به اوین محدود میشود؟ گفت: ما به نمایندگان محترم کمیسیون قضایی که متقاضی بودند پیشنهاد دادیم از هر زندانی که مایلند بازدید کنند منتها خودشان به دلیل اینکه زمان بررسی بودجه در مجلس بود تشخیص دادند به جهت نزدیکتر بودن اوین از این زندان بازدید کنند. وی در پاسخ به اینکه آیا از زندانهای دیگر مانند قزلحصار نیز بازدید خواهد شد؟ گفت: ما آمادگی برای پذیرش در زندانهای دیگر هم داریم کما اینکه در لرستان نیز به اتفاق رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از مجموعه زندانهای این استان بازدید کردیم.