به گزارش افکارنیوز، فائزه هاشمی فرزند آیتالله هاشمی رفسنجانی صبح امروز (جمعه) در حاشیه هفتمین کنگره حزب حاما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظرتان در مورد حکمی که قرار است طی روزهای آینده برای برادرتان (مهدی هاشمی) از سوی دادگاه صادر شود چیست؟ اظهار داشت: پرونده مهدی ما هیچ چیزی ندارد. وی افزود: باید ببینیم که دادگاه میخواهد در مورد پرونده برادرم (مهدی هاشمی) چه تصمیمی بگیرد اما با این هیاهویی که اصولگرایان پرونده مهدی را انداختند به نظر میرسد دستانشان خالی است. فرزند هاشمی رفسنجانی مدعی شد: اصولگرایان تاکید دارند از طریق فشارهای سیاسی و ایجاد کردن یک جو سیاسی هولانگیز بر روی قاضی اثر بگذارند.