به گزارش افکارنیوز، علی پهلوان دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، ‌ گفت: در قانون اساسی آمده است که برقراری عدالت در فضای عمومی جامعه و از بین بردن تبعیض‌ها یکی از وظایف مهم قوه قضائیه است.

وی افزود: بعد از اینکه قوه قضائیه پرونده رحیمی معاون رئیس‌جمهور سابق را رسیدگی کرد نشان داد که عزم جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و این دستگاه با کسی شوخی ندارد. البته هر چند دیر این کار انجام شد و رحیمی محاکمه و به زندان انداخته شد ولی باز امیدواری را در چشمان مردم می‌شد دید.

پهلوان اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی کشور مطالبه جدی مردم و دانشجویان این است که قاطعانه با فساد مبارزه شود و اینطور نباشد که کسی بتواند با استفاده از پشتوانه سیاسی و خانواده خود جلوی رأی دادگاه و برپایی عدالت را بگیرد. وی تصریح کرد: مهدی هاشمی یکی از آقازاده‌های معروف است که پدر وی مسئولیت‌های بزرگی در نظام داشته است ولی این باعثنمی‌شود که در رسیدگی به پرونده آن کوتاهی شود و تخلفات گسترده وی نادیده گرفته شود.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: امروز قوه قضائیه باید حکم درخوری را به مهدی هاشمی و دیگر آقازادههای متخلف بدهد. با محکوم کردن هاشمی تمام آقازادهها این را فراموش میکنند که میتوانند هر فسادی را انجام دهند و از زیر بار محاکمه فرار کنند. پهلوان در خاتمه اظهار داشت: مهدی هاشمی در چند بعد مختلف تخلف کرده است و قوه قضائیه باید بدون ملاحظهکاری تمام ابعاد مختلف پرونده وی را بررسی کند و با دادن حکم قاطع باعث خوشحالی ملت شود.