به گزارش افکارنیوز، مجلس شورای اسلامی از فردا(شنبه) دوم اسفندماه و به‌خلاف رویه معمول پارلمان برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور جلسه علنی دارد.

قرار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی فردا برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور در صحن علنی مجلس حضور یابند تا از این طریق هفتمین جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور آغاز شود.

طبق آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق بودجههای سنواتی به صحن علنی مجلس، نمایندگان مردم در خانه ملت، هرروز بهجز روزهای تعطیل در دو نوبت صبح و عصر برای بررسی لایحه بودجه جلسه علنی دارند، بهطوری که بنا به ضرورت و تشخیص هیئترئیسه مجلس، برگزاری جلسه در نوبت سوم نیز به رأی اکثریت نمایندگان مجلس گذاشته میشود که در صورت موافقت، مجلس در ۳ نوبت لایحه بودجه را بررسی میکند.