به گزارش افکارنیوز، این دور از مذاکرات که در دو سطح معاونین و کارشناسی انجام شد از ساعت ۱۱ به وقت ژنو - ۱۳ و ۳۰ به وقت تهران - شروع شد و دو ساعت و نیم ادامه یافت.
معاونان و کارشناسان ایرانی و آمریکایی درمجموع در این دور ۵ ساعت مذاکره کردند.

دور بعدی این گفت و گو ها ساعت ۱۶ به وقت ژنو - ۱۸ و ۳۰ به وقت تهران - از سر گرفته خواهد شد.مذاکرات ا یران و امریکا در روزهای جمعه وشنبه در سطح معاونین انجام می شد و در روزهای یکشنبه و دوشنبه وزیران خارجه دو کشور نیزبه انها ملحق خواهند شد.احتمال دارد در روز چهارم معاونان سایر وزیران خارجه ۱+۵ هم به این مذاکرات بپیوندند.