به گزارشافکارنیوز،حجتالاسلام سید محمدحسن ابوترابیفرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز مجلس (۳ اسفند ماه ۹۳) درگذشت فاطمه خاتمی مادر شهید و فرزند آیتالله خاتمی را به محمدرضا تابش و مادر وی و نیز خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.