به گزارشافکارنیوز،امیرحسین فلاحیان فرزند علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی به دلیل ایست قلبی درگذشت.

امیرحسین کوچکترین فرزند علی فلاحیان است.