به گزارش افکارنیوز، این سندِ " به کلی سری " که از آژانس امنیت ملی آمریکا صادر شده و توسط " ادوارد اسنودن " کارمند سابق این آژانس درز یافته، دو هفته پیش بر روی پایگاه اینترنتی " اینتر سافت " منتشر شد.

هاآرتص با انتشار این خبر خاطر نشان کرد که سند مذکور، در ماه آوریل سال ۲۰۱۳، ثبت شده و فعالیت های اطلاعاتی مشترک آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی ضد ایران را مستند کرده است.

بر پایه این سند، کارشناسان شعبه ۸۲۰۰ و سازمان اطلاعات آمریکا، در ماه ژانویه سال ۲۰۱۳، در خصوص موضوع " رهبری ایران " در " کارگاه ارزیابی " گرد هم آمدند و در این کارگاه، برای نخستین بار، گفت وگوی سه جانبۀ آمریکا – انگلیس – رژیم صهیونیستی برقرار شد.

در این سند تصریح شده است " نیاز به گفت وگوی سه جانبه، از زمان افزایش روابط جداگانه میان شعبه ۸۲۰۰ و آژانس امنیت ملی از یک سو؛ و ارتباط ۸۲۰۰ و واحد انگلیسیِ موازی آن یعنی GCHQ احساس شد؛ تاجایی که هر یک از طرف های شرکت کننده، به احساس نیاز به برقراری چنین تماس سه جانبه ای برای پیشبرد مساله، اعتراف کرد. "

در این سند همچنین تاکید شده است که " رابطه سه جانبۀ مذکور، در زمینه موضوعی مشخص محدود شد، تا در زمینه مطالعۀ موضوعِ تعیین شده به کار گرفته شود. "

از این سند، دریافت می شود که سازمان اطلاعات انگلیس، تماس ها با واحد ۸۲۰۰ و سازمان امنیت ملی آمریکا " ضد ایران به عنوان هدف " را تایید کرده است.

این در حالی است که آژانس آمریکایی، با برقراری روابط گسترده مخالفت کرد و این همکاری را استثنایی می بیند و آن را نشانۀ تغییر رویکردها ارزیابی نمی کند. در همین چارچوب، اطلاعاتی که سازمان های اطلاعات آمریکا و انگلیس جمع آوری کرده بودند، در اختیار واحد ۸۲۰۰ قرار داده شد.

در این سند، آمده است که عملیات جاسوسی آمریکایی - انگلیسی، به "دستاوردهایی" در زمینه گفت وگو میان ایران و کشورهای ۵+۱ درباره برنامه هسته ای منجر شد. این عملیات همچنین، در زمینه حمله به سفارت انگلیس در تهران به سال ۲۰۱۲ و کشف ویروس یارانه "فلیم" که به رایانه های ایران حمله ور شده بود، تاثیر گذار بود و آمریکایی ها و انگلیسی ها را به تدوین نقشه ای فوری و فوق العاده برای جلوگیری از بروز بحرانی تازه با ایران واداشت.