به گزارش افکارنیوز، طرح تحقیق و تفحص از شکر خدا موسوی نماینده مردم اهواز از طرح تحقیق و تفحص از مسئولین دو تابعیتی دولت خبر داد.

وی افزود: این تحقیق و تفحص در مورد شناسایی دو تابعیتی‌های موجود در دولت و برخی وزارتخانه‌های دولتی صورت می‌پذیرد.

موسوی با بیان اینکه دولت ‌اذعان می‌کند، ادله نمایندگان مجلس درباره دو تابیعتی بودن برخی مسئولین دولتی اشتباه است، تصریح کرد: این تحقیق و تحفص می‌کوشد موارد ابهام برانگیزی که دولت در خصوص تشخیص برخی نمایندگان مبنی بر دو تابیعتی بودن مسئولین دولتی ایجاد کرده را رفع و ثابت کند که دلایلش برای دو تابیعتی بودن برخی مسئولین دولتی کافی است و ادله لازم را دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح تحقیق و تحفص مذکور از دولت نقطه گذاری شده و سایر وزارتخانه‌ها را هم در برمی‌گیرد.

موسوی تصریح کرد: در حال حاضر در برخی وزارتخانه‌ها اشخاصی را شناسایی کرده‌ایم که دو تابعیتی بوده و گرین کارت خارجی دارند.

نماینده مردم اهواز افزود: بیشترین دو تابعیت‌ها در حال حاضر در وزارت نفت فعالیت می‌کنند و می‌توان گفت که وزارت نفت در رتبه نخست حضور دو تابعیتی‌ها در این وزارتخانه قرار دارد و در جایگاه بعدی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

موسوی بیان داشت: به طور صد در صد اذعان می‌کنیم که در وزارت‌خانه‌های صنعت معدن تجارت افرادی مشغول فعالیت هستند.

نماینده مردم اهواز در پایان خاطر نشان کرد: طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتهای دولت در حال حاضر به امضای ۴۰تا ۵۰ نماینده مجلس رسیده و این امضاها در حال افزایش است.