به گزارش افکارنیوز،فقید سعید مرحوم دکتر سید صادق طباطبایی به لحاظ پیشینه خانوادگی وارتباطات دوران مبارزه، پس از پیروزی انقلاب، لبنان را به عنوان اولین مقصد مسافرت خویش انتخاب کرد. او دراین سفر به لحاظ انتساب به امام موسی صدرونمایندگی ِ انقلاب ایران، سخت مورد استقبال مردم لبنان قرار گرفت. دکتر طباطبایی در این سفر با لباس نظامی از مناطق ویران شده توسط اسرائیل در جنوب لبنان بازدید کرد.تصاویری که در پی می آید، مربوط به این بازدید است.

استقبال مردم جنگ زده جنوب لبنان از دکتر سید صادق طباطبایی
استقبال مردم جنگ زده جنوب لبنان از دکتر سید صادق طباطبایی
استقبال مردم جنگ زده جنوب لبنان از دکتر سید صادق طباطبایی
استقبال مردم جنگ زده جنوب لبنان از دکتر سید صادق طباطبایی
استقبال شیخ عبدالامیر قبلان رئیس کنونی مجلس شیعیان لبنان از دکتر سید صادق طباطبایی
استقبال شیخ عبدالامیر قبلان رئیس کنونی مجلس شیعیان لبنان از دکتر سید صادق طباطبایی
دکتر سید صادق طباطبایی در کنار مادر یک شهید در جنوب لبنان
دکتر سید صادق طباطبایی در کنار مادر یک شهید در جنوب لبنان
استقبال مردم جنگ زده جنوب لبنان از دکتر سید صادق طباطبایی
استقبال مردم جنگ زده جنوب لبنان از دکتر سید صادق طباطبایی
سخنرانی دکتر سید صادق طباطبایی برای مردم جنگ زده جنوب لبنان
سخنرانی دکتر سید صادق طباطبایی برای مردم جنگ زده جنوب لبنان
 دکتر سید صادق طباطبایی در کنار سید صدر الدین صدر فرزند امام موسی صدر
دکتر سید صادق طباطبایی در کنار سید صدر الدین صدر فرزند امام موسی صدر