به گزارشافکارنیوز، آیت‌الله سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به در پیش بودن انتخاب رئیس خبرگان در هفدهمین اجلاس خبرگان رهبری اظهار داشت: تصمیم جدی دارم که برای ریاست و نایب رئیسی مجلس خبرگان کاندیدا نشوم.

وی با بیان اینکه به قصد تکلیف به مجلس خبرگان آمده‌ام و از این رو به دنبال هیچ جایگاهی نیستم، ‌تصریح کرد: این درسی است که ما از بزرگان خبرگان آموخته‌ایم.

هفدهمین اجلاس خبرگان رهبری که در روزهای ۱۹ و ۲۰ اسفندماه با سخنرانی سرلشکر جعفری و ظریف برگزار می‌‌شود، رئیس مجلس خبرگان نیز انتخاب خواهد شد.

در شانزدهمین اجلاس خبرگان و در غیاب مرحوم آیتالله مهدویکنی، که در شهریور ماه سال جاری برگزار شد، آیتالله هاشمی شاهرودی نایب رئیس اول ریاست موقت این مجلس را بر عهده داشت.