به گزارش افکارنیوز،با توجه به انتشار خبر مرخصی محکومعلیه محمدرضا رحیمی، در برخی رسانهها اعلام میگردد که پیرو درخواست کتبی نامبرده دائر بر استفاده از مرخصی به لحاظ بیماری لاعلاج و طولانی مدت همسرش که در بیمارستان بستری است، این دادستانی وفق مقررات قانونی، با درخواست یک هفته مرخصی نامبرده موافقت نموده است.