به گزارش افکارنیوز، احمد شهید بار دیگر ادعاهای بی اساس خود درباره ایران را تکرار کرد.

احمد شهید در سخنانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که برای ارائه گزارش ۸۱ صفحه‌ای خود درباره ایران حرف می‌زد، ‌ باز هم ادعاهایی درباره به آنچه «نقض حقوق بشر» در ایران خواند، مطرح کرد.

به گزارش رویترز، گزارشگر حقوق‌بشر سازمان ملل که همواره در گزارشات قبلی خود به منابع اطلاعاتی احزاب معاند و اپوزسیون خارج نشین استناد کرده، ‌این بار هم در گزارش خود ادعا کرد که در ایران، «اولویت باید اصلاح قوانین و سیاستهایی باشد که تضعیف کننده یا نقض کننده اصول و استانداردهای شناخته شده بین‌المللی هستند».

اظهارات امروز پنجشنبه احمد شهید درباره موارد نقض حقوق بشر در حالی مطرح شده که وی پیشتر در گزارشات و اظهارات خود حکم اعدام برای جرائمی چون قتل، جرائم تروریستی، جرائم مواد مخدری و آدمربایی را نمونه نقض حقوق بشر خوانده بود!