1358، بيمارستان قلب شهيد رجايي، مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري بني صدر، يادگار امام در كنار آيت الله خامنه اي
۱۳۵۸، بیمارستان قلب شهید رجایی، مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری بنی صدر، یادگار امام در کنار آیت الله خامنه ای
1358،ن مازجمعه تهران، يادگار امام در اقتدا به آيت الله خامنه اي
۱۳۵۸، ن مازجمعه تهران، یادگار امام در اقتدا به آیت الله خامنه ای
1360، حسينيه جماران، مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري، يادگار امام در كنار آيت الله خامنه اي
۱۳۶۰، حسینیه جماران، مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، یادگار امام در کنار آیت الله خامنه ای
1361، جماران، يادگار امام در كنار آيت الله خامنهاي. در عكس آيت الله رسولي محلاتي و محمد كفاش زاده هم ديده ميشوند
۱۳۶۱، جماران، یادگار امام در کنار آیت الله خامنه‌ای. در عکس آیت الله رسولی محلاتی و محمد کفاش زاده هم دیده می‌شوند
1360، يادگار امام در كنار آيت الله خامنهاي در جلسه شوراي عالي دفاع
۱۳۶۰، یادگار امام در کنار آیت الله خامنه‌ای در جلسه شورای عالی دفاع
1361، يادگار امام در كنار آيت الله خامنه اي در جلسه كنگره حزب جمهوري اسلامي
یادگار امام در کنار آیت الله خامنه ای در جلسه کنگره حزب جمهوری اسلامی
يادگار امام در كنار آيت الله خامنه اي در يكي از جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام
یادگار امام در کنار آیت الله خامنه ای در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام
یادگار امام در كنار آيت الله خامنه اي در مراسم افتتاح مجلس سوم شوراي اسلامي
یادگار امام در کنار آیت الله خامنه ای در مراسم افتتاح مجلس سوم شورای اسلامی
يادگار امام در كنار آيت اللهخامنه اي در يكي از جلسات شوراي عالي امنيت ملي
یادگار امام در کنار آیت الله‌خامنه ای در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی
يادگار امام در كنار آيت الله خامنه اي در يكي از ديدارهاي ايشان با كارگزاران نظام اسلامي
یادگار امام در کنار آیت الله خامنه ای در یکی از دیدارهای ایشان با کارگزاران نظام اسلامی
يادگار امام در كنار آيت الله خامنهاي در سفر ايشان به قم، در بيت امام خميني
یادگار امام در کنار آیت الله خامنه‌ای در سفر ایشان به قم، در بیت امام خمینی
يادگار امام در كنار آيت الله خامنهاي در يكي از ديدارهاي ايشان با هيئت دولت وقت
یادگار امام در کنار آیت الله خامنه‌ای در یکی از دیدارهای ایشان با هیئت دولت وقت
یادگار امام در کنار آیت الله خامنه ای در یکی از دیدارهای ایشان با کارگزاران نظام اسلامی
آيت الله خامنه اي در مراسم بزرگداشت يادگار امام در حرم امام خميني
آیت الله خامنه ای در مراسم بزرگداشت یادگار امام در حرم امام خمینی