به گزارش ايسنا ،پيکر مطهر شهيدان سرهنگ پاسدار عبدالمحمد خرم روز جانشين گردان امام حسين (ع) و سروان پاسدار حبيب الله آرام زاده از تيپ ۴۸ سپاه فتح استان که در درگيري با گروه تروريستي پژاک در استان کردستان به شهادت رسيدند، بر روي دستان مردم استان کهگيلويه و بويراحمد از جمله مردم شهر ياسوج تشييع شد.