به گزارشافکارنیوز،ششمین دور رایزنی‌های ایران و آمریکا در سطح وزرای خارجه که ساعت ۱۱ به وقت محلی آغاز شده بود دقایقی قبل و بعد از یک ساعت و نیم برای تنفس و انجام مشورت‌های داخلی متوقف شد.

در حال حاضر ظریف، معاونان وی، کارشناسان و صالحی در حیاط هتل محل مذاکرات در حال گفت‌وگو هستند.

قرار است این رایزنیها ساعت ۱۴ به وقت محلی (۱۶:۳۰ به وقت تهران) از سر گرفته شود.