به گزارش افکارنیوز، المیادین، "سرگی لاوروف" که در مسکو است طی سخنانی گفت که پرونده هستهای ایران را مورد بررسی قرار دادهایم و تلاش داریم تا مذاکرات هستهای با ایران در زمان مشخص شده به موفقیت برسد.