به گزارش افکارنیوز، الجزیره انگلیسی و بی بی سی و خبرگزاری رویترز پیام ویدئویی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به ایران را پوشش خبری داده اند.

اوباما در این پیام ویدئویی برای نوروز ایران خطاب به مردم ایران و رهبران ایران گفت: «بهتر است از این فرصت تاریخی بدست آمده در زمینه هسته ای استفاده کنیم.»

اوباما افزود: مذاکرات هسته ای بین ایران و قدرت های غرب، پیشرفت کرده اما اختلافات باقی است. این لحظه ممکن است دوباره بزودی فرا نرسد؛ به گمان من، ملت هایمان از یک فرصت تاریخی برای حل مسالمت آمیز این مسأله برخوردار شده اند؛ فرصتی که ما نباید آن را از دست بدهیم.