به گزارشافکارنیوز،در آستانه ایام عزای فاطمی(س) والده رئیس جمهوری به رحمت الهی پیوست.

مادر رئیس جمهوری از چندی قبل به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود.