به گزارشافکارنیوز،آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه خود از پایبندی ایران به بندهای توافق موقت درباره برنامه هسته ای اش خبر داد.

این گزارش در خصوص چگونگی روند اجرای برنامه اقدام مشترک منتشر شده است.