به گزارشافکارنیوز،محمد جواد ظریف تصریح کرد: برخی از کشورهای منطقه که توافق هسته ای ایران و غرب را مخالف منافع خود می دانند، باید به درستی بیندیشند که منافع ملل منطقه در چیست.

وزیر خارجه کشورمان به خبرنگار العالم گفت: دلیلی برای نگرانی بعضی از همسایگان نمی بینم و دولت هایی که از این توافق ابراز نگرانی می کنند، باید در مواضع و دیدگاه های خود تجدیدنظر کنند.

بنا بر این گزارش، هشتمین دور از مذاکرات وزیر خارجه کشورمان با همتای آمریکایی خود هم اکنون در لوزان در جریان است و تمدید مذاکرات تا شنبه یا یکشنبه، هنوز قطعی نشده است و همچنان در انتظار نتایج دیدار ظریف با کری هستیم.