به گزارشافکارنیوز،در این دور از مذاکرات علاوه بر ظریف و کری، عراقچی، روانچی و همچنین علی اکبر صالحی و ارنست مونیز حضور داشتند. وندی شرمن و هلگا اشمید نیز در گفتکوها حاضر بودند.

با پایان این نشست، تیم مذاکره کننده ایران تا ساعتی دیگر لوزان را ترک خواهد کرد.

دور آتي مذاكرات روز چهارشنبه آینده خواهد بود.