به گزارشافکارنیوز،در این دور از مذاکرات علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان و همچنین سید عباس عراقچی، مجید تخت روانچی، حمید بعیدی نژاد و دیگر کارشناسان تیم هسته ای وزیر امورخارجه را همراهی کردند.

به گفته عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای مذاکرات بعد از نوروز و تحویل سال جدید مذاکرات هسته ای مجددا از چهارشنبه ۵ فروردین ماه ۹۴ از سرگرفته خواهد شد.

سيد عباس عراقچي، همچنین با اشاره به گفتگوهای صورت گرفته در این دوره از مذاکرات گفت: طی چند روز گذشته مذاكرات بسيار جدي و فشرده اي بين هيات هاي ايران و ١+٥ صورت گرفته است. اكنون زماني است كه نیاز به رايزني ها و هماهنگي هاي بيشتري وجود دارد و به همين منظور وزراي خارجه آمريكا و كشورهاي اروپايي فردا در برلين ديدار خواهند كرد و سپس بعد از نوروز و تحویل سال جدید مذاکرات مجددا از چهارشنبه ۵ فروردین ماه ۹۴ از سرگرفته خواهد شد.