تابناک نوشت:
در واقع، برای شکایت آقایان روح الامینی و جوادی فر، نه تنها جلسه و دادگاهی برگزار نشده، بلکه آقای مرتضوی مورد بازپرسی هم قرار نگرفته است؛ بنابراین، وی از چه چیزی تبرئه شده که حتی شکات پرونده نیز ار آن بی خبرند، خدا عالم است؟! البته شاید هم مرتضوی برگزار نشدن دادگاه را دلیل بر تبرئه خود می داند که…

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و از متهمان ردیف اول جنایت کهریزک در مطلبی که برای برخی نشریات فرستاده و در برخی خبرگزاری های رسمی نیز منتشر شد، اتهامات وارده به خود درباره مسائل بازداشتگاه کهریزک را نه تنها رد کرده، بلکه اظهار داشته که وی از همه اتهامات در این باره هم تبرئه شده است، در حالی که اطلاعات خبرنگار «تابناک»، حکایت از این دارد که وی نه تنها تبرئه نشده، بلکه شکایت دو تن از اولیای دم جانباختگان حادثه کهریزک، هنوز در دادگاه، بررسی نشده است.

سعید مرتضوی در مطلبی که روز گذشته برای نشریات فرستاده، مدعی شده که بر پایه رأی داداگاه، وی هیچ گونه مدخلیتی در حادثه کهریزک نداشته و از همه اتهامات تبرئه شده است.

وی در این باره می گوید:
«دادسرای کارکنان دولت بیش از یک سال است به موضوع شکایت خانواده‌های مذکور علیه سه نفر از قضات ویژه رسیدگی کرده و با استعلام از مبادی ذی‌ربط و انجام تحقیقات لازم و مکفی، سرانجام طی ۴۳ صفحه، قرار منع تعقیب قضات را صادر و صریحاً در این رسیدگی اعلام شده که قضات دادسرای تهران در این حادثه هیچ گونه مدخلیتی نداشته و کوچک‌ترین قصور یا اتهامی متوجه آنان نیست. تصمیم بازپرس دادسرا توسط قاضی اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت تأیید و قرار صادره به طرفین ابلاغ شده است».

با وجود این، دو نکته زیر نشان می دهد که مرتضوی نه تنها تبرئه نشده، بلکه پرونده وی با وجود قول مقامات عالی رتبه قضایی به اولیای دم حادثه کهریزک، هنوز بررسی نشده است:

نخست اینکه: پس از روشن شدن ماجرای کهریزک و دستور ویژه رهبر انقلاب برای رسیدگی به این امر، پدر مرحوم کامرانی خود، مستقل علیه سعید مرتضوی در شعبه ۱۳ دادگاه کارکنان دولت طرح شکایت می کند که با تلاش های مرتضوی، قاضی مقدمی، قرار منع تعقیب صادر می کند و بر همان اساس، تا مدتی تعلیق مرتضوی و دو قاضی متهم دیگر در دادسرای انتظامی قضات به تعویق افتاد.

به دنبال آن، آقای کامرانی به این حکم اعتراض می کند و قاضی آزمایش که پس از قاضی مقدمی، مسئولیت شعبه ۱۳ را به عهده گرفت، با وجود تلاش های مرتضوی، قرار منع تعقیب وی را لغو کرده و آن را پس می فرستد و این در حالی است که پس از آن نیز قاضی آزمایش از آن شعبه رفته و پرونده همچنان با رد قرار منع تعقیب مرتضوی ادامه دارد.

در واقع در آخرین حکم موجود برای شکایت کامرانی از مرتضوی، قرار منع تعقیب لغو شده و معلوم نیست، چرا مرتضوی در این باره خلاف واقع می گوید.

دوم اینکه: همه ماجرای تعقیب و منع تعقیب فوق الذکر، تنها مربوط به پرونده شکایت پدر مرحوم کامرانی بوده و این در حالی است که آقایان روح الامینی و جوادی فر که جداگانه در شعبه دیگری شعبه ۳ به ریاست قاضی فضلعلی اقامه دعوی کرده اند، هنوز حتی با بازپرس مربوطه دیدار نداشته اند، چه برسد به اینکه شکایتشان در دادگاه رسیدگی و مرتضوی تبرئه شده باشد؛ البته گفتنی است، قاضی فضلعلی نیز از آن شعبه رفته است.

ناگفته نماند که برای شکایت آقایان روح الامینی و جوادی فر، نه تنها جلسه و دادگاهی برگزار نشده، بلکه آقای مرتضوی، مورد بازپرسی هم قرار نگرفته است؛ بنابراین، وی از چه چیزی تبرئه شده که حتی شکات پرونده نیز ار آن بی خبرند، خدا عالم است؟! البته شاید هم مرتضوی، برگزار نشدن دادگاه را دلیل بر تبرئه خود می داند که…

این در حالی است که هرچند رئیس جمهور در اقدامی شگفت آور، متهم ردیف اول جنایت کهریزک را که رهبر انقلاب و افکار عمومی از وقایع صورت گرفته در آن اعلام انزجار کردند به یک پست مهم اجرایی و نظارتی گمارده، با این حال، این مسأله نمی تواند شانه قوه قضائیه را از رسیدگی به آن خالی کند.

بنابراین، بايد گفت به جاي اين مشاجرات خسته كننده، ضروری است قوه قضائيه با صدور بيانيه اي، آخرين تحولات مربوط به اين پرونده را به آگاهی عموم مردم برساند و اين اميد را در دل مردم پدید بياورد كه قوه قضائيه جمهوري اسلامي، مظهر قسط و عدالت علوي است، چه، بنا بر هر مصلحتی، اگر پرونده مهمي چون اين پرونده به نتيجه نرسد و مردم احساس كنند كه متهم از نزد خود، خود را تبرئه مي كند، آسيب جدي به اين قوه ـ كه دادخواه مظلومين در روزهاي سخت زندگي شان است ـ وارد خواهد آمد.