در مراسم افتتاح ایستگاه متروی کهریزک

شهردار تهران در واکنش به نصب تعداد زیادی عکسِ تمجید آمیز از وی در مراسم افتتاح ایستگاه مترو کهریزک مدیر مربوطه را توبیخ نمود.

به گزارش «فردا» در مراسم افتتاح ایستگاه مترو کهریزک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا اقدام به نصب تعداد زیادی عکس از شهردار تهران نموده بود. که با واکنش شهردار روبه رو شد. و دستور به جمع آوری آن‌ها داد. همچنین شهردار در جلسه افتتاح گفت: پول این بنرها از بیت‌المال پرداخت شده که اخلاقی نیست و باید هزینه آن‌ها را مدیرعامل بهشت زهرا(س) از حساب شخصی خود پرداخت کند.


این اقدام مدیر متخلف در حالی است که محمدباقر قالیباف از ابتدای سال به سازمان‌های شهرداری بخشنامه کرده است که از عکس و گفته‌های مبالغه‌آمیز درباره وی در مراسم مختلف استفاده نشود.

ایستگاه مترو کهریزک آخرین ایستگاه از توسعه جنوبی خط ۱ مترو تهران است که دیروز به طور رسمی توسط شهردار تهران افتتاح شد.روز گذشته شهردار تهران در واکنش به نصب تعداد زیادی عکسِ تمجید آمیز از وی در مراسم افتتاح ایستگاه مترو کهریزک مدیر مربوطه را توبیخ نموده بود. در همین راستا هزینه بنرهای اطلاع رسانی افتتاح ایستگاه مترو کهریزک توسط مدیرعامل بهشت زهرا(س) و از حساب شخصی وی پرداخت گردید.
با توجه به دستور دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران هزینه بنرهای اطلاع رسانی افتتاح ایستگاه مترو کهریزک توسط مدیرعامل بهشت زهرا(س) و از حساب شخصی وی پرداخت گردید.

به گزارش «فردا» به نقل از روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(س) مبلغ ۱۴/۶۰۰ / ۰۰۰ ریال طی فیش شماره ۰۲۵۲۴۹ مورخه ۱۳۹۰/۰۴ / ۳۰نزد بانک تجارت شعبه ۹۱۶ و از حساب شخصی مدیرعامل سازمان پرداخت گردید.

بر پایه این گزارش بنرهای فوق حاوی تصاویر شهردار تهران به همراه متن اطلاع رسانی افتتاح ایستگاه مترو شهدای کهریزک بود که با دستور دکتر قالیباف هزینه آن از محل حساب شخصی آقای مهندس توکلی و پس از واریز به حساب درآمد سازمان بهشت زهرا(س) پرداخت گردید.