" ابراهيم المدهون " روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت : شايد بيانيه جمعيت های " وعد " و " تريبون ترقي خواه " حاکي از آن باشد که اين دو گروه به فکر خروج از مذاکرات و امضا نکردن بيانيه پاياني آن که خيانت به مردم بحرین محسوب مي شود، باشند.

اين فعال بحريني با تاکید بر جدي نبودن رژيم آل خليفه برای گفت وگو افزود : همه گروه هاي مخالف از جمله جمعيت وفاق ملي ثابت کردند که به منافع کشور و ملت بحرین مي انديشند و همچنان براي پايان دادن به بحران بدنبال راه حل هستند.