به گزارش افکارنیوز، خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شده که مذاکره‌کنندگان ایران و ۱ + ۵ حاضر شده‌اند برای شکست بن بست موجود در مذاکرات، از برخی مواضع خود کوتاه بیایند.

بر اساس این گزارش، مقامات متعددی به خبرنگار این خبرگزاری گفته‌اند که ایران برای ارسال حجم اعظم اوراینوم غنی‌شده خود به روسیه و ادامه کار کم‌تر از ۶ هزار سانتریفیوژ ابراز تمایل کرده است.

این گزارش می افزاید: «غربی‌ها هم در عوض در حال بررسی ارائه مجوز ادامه کار سایت فردو برای برآورده شدن نیازهای پزشکی ایران هستند؛ این عملکرد، محدود و تحت نظارت دقیق خواهد بود.»

مذاکرهکنندگان ایران و ۱+۵ در حال حاضر در لوزان سوئیس در حال مذاکره برای یافتن نقطهای مشترک در خصوص چارچوب سیاسی توافق هستهای هستند. ضربالاجل تعیین این چارچوب، سهشنبه است.