به گزارش افکارنیوز، «جان بینر» رئیس‌ مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید که در صورت شکست اوباما در انعقاد توافق هسته‌ای با ایران، تحریم‌های جدید علیه این کشور در کنگره تصویب خواهد شد.

وی در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌ان به عملکرد احتمالی کنگره در روزهای پس از شکست احتمالی مذاکرات هسته‌ای اشاره کرده و گفته «تحریم‌ها خواهد آمد؛ تحریم‌ها خیلی خیلی زود بازخواهند گشت.»

بینر که از مخالفان سرسخت توافق میان ایران و ۱ + ۵ است ضمن اظهار شک در خصوص سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و با تکرار انتقادها از تخفیف تحریم‌ها پی از توافق ژنو گفته: «با صراحت بگویم، برای رسیدن به یک توافق واقعی، باید تحریم‌ها را به قوت خود باقی نگاه می‌داشتیم.»

در لوزان، گفتوگوهای فشردهای میان نمایندگان ایرانیان و ۱+۵ در جریان است؛ طرفین تا سهشنبه برای رسیدن به چارچوب سیاسی توافق جامع هستهای زمان دارند.