به گزارش افکارنیوز، یک مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران درباره فضاسازی رسانه های غربی اظهار داشت: هیچگونه توافقی صورت نگرفته و موضوعاتی همچنان باقی مانده که باید حل و فصل شود.
وی افزود: طرف‌های ذیربط به جای این فضاسازی‌ها باید دست از زیاده خواهی‌های خود بردارند و تصمیم راهبردی خود را اتخاذ کنند که توافق می‌خواهند یا فشار.

لازم به ذکر است برخی رسانههای غربی از حصول توافق مشروط اولیه خبر داده بودند.