به گزارش افکارنیوز، خبرنگاران با اعلام مسئولان تشریفات از هتل بو ریواژ به محل استقرار خبرنگاران منتقل و به وسیله اتوبوس عازم دانشکده پلیتکنیک شدند.

این امر نشانه پایان مذاکرات است و احتمالا تا ساعتی دیگر نشست پایانی و بیانیه قرائت می شود.

همچنین نشست خبری فدریکا موگرینی و ظریف برای قرائت بیانیه مشترک تا کمتر از دو ساعت دیگر خواهد بود.

تیم مذاکره کننده ایرانی امشب به تهران باز می گردد.