به گزارش افکارنیوز، نشست پایانی ایران و کشورهای ١ + ٥ در لوزان آغاز شد.

به نظر می رسد در پایان این نشست، طرفین خود برای اعلام بیانیه مشترک مطبوعاتی آماده کنند.

وزیران خارجه چین و روسیه که پیشتر سوییس را ترک کرده اند در این نشست حضور ندارند و نمایندگان آنها سایر وزیران را همراهی می کنند.