به گزارش افکارنیوز، روحانی در توئیتر نوشت: راه کارهای پارامترهای کلیدی در پرونده هسته ای پیدا شد. نگارش متن توافق جامع بلافاصله برای پایان تا ۳۰ ژوئن، آغاز می شود.