به گزارش افکارنیوز، ظریف در کنفرانس خبری خود گفت که نظنز تنها مرکز غنی سازی هسته‌ای ایران خواهد شد و فردو از یک سایت غنی سازی به یک مرکز هسته ای فیزیک تبدیل می شود و مواد شکافت پذیر در فردو نخواهد بود.