به گزارش افکارنیوز، سناتور باب منندز از سناتورهای ارشد دموکرات می‌گوید که اگر دیپلمات‌ها می‌توانند ۲ سال روی پرونده هسته‌ای ایران کار کنند، کنگره هم حق دارد دوره‌ای را برای بررسی این توافق نامه درنظر بگیرد.

جمهوریخواهان چندی پیش پیشنویس طرحی را تهیه کردند که در صورت تصویب، ۶۰ روز برای بررسی مفاد توافق هستهای به کنگره وقت خواهد داد و پیش از اتمام این دوره، اوباما حق نخواهد داشت توافقنامه مزبور را امضاء کند.