به گزارش افکارنیوز، همچنین محمدجواد ظریف نیز در حالی که با لباس مشابه نقاشی شده در کنار تصویر دو شخص مذکور قرار گرفته است.

*نقاشی کردن چهره سردار سلیمانی و دکتر قاضی زاده در یک لباس انگلیسی، حتی به انگیزه مزاح و مطایبه هم کار صحیحی نیست و این قبیل اقدامات باید ضمن بررسی انگیزه‌هایشان؛ دیگر هیچگاه تکرار نشوند.

وجهه چهرههای خدوم و تأثیرگذار در سیاستهای داخلی و خارجی کشور باید در تمام شئونات رعایت شود و بدیهیست که دشمن نیز همچنانکه درباره سردار سلیمانی نشان داده، به این امر راغب است تا تصویری دستمالی شده، مشکّک و در ادامه غیر واقعی را از این چهره خدوم سپاه پاسداران به مردم منطقه و جهان معرفی کند.